Ví da nam

Grid List

VÍ DA NAM - 1817582BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : (C - N - D) 8.5cm x 10,5cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 6 ngăn để thẻ tín dụng ...

1.600.000₫

VÍ DA NAM - EO11DBR

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu đen Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ tín dụng...

1.600.000₫

Ví da nam - 9407073TAN

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước : (C - N - D) 10cm x 12cm x 1.5cm Thiết kế : 3 ngăn chính, 6 ngăn để thẻ tín dụng ...

1.500.000₫

VÍ DA NAM - 497073BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : (C - N - D) 10cm x 12cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ tín dụng ...

1.600.000₫

VÍ DA NAM - 2467220NAV

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Xanh Navy Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ tín dụng...

1.600.000₫

VÍ DA NAM - 1817220DBR

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu cafe Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ tín dụng...

1.600.000₫

VÍ DA NAM - 1817220BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ tín dụng ...

1.600.000₫

Ví đựng hộ chiếu (Passport) - 1607455BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : 14cm x 10cm x 1,5cm Thiết kế : 1 ngăn chính đựng Passport ...

1.300.000₫

Ví da nam - 2228499GRB

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Xanh rêu Kích thước : (C - N - D) 19cm x 10cm x 2cm Thiết kế : Ví dáng đứng ...

1.800.000₫

Ví nam G907005COG

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Nâu vàng Kích thước : (C - N - D) 18cm x 9cm x 1,5cm Thiết kế: 4 ngăn chính, 14 ngăn để thẻ Chất liệu : Da thật Thương hiệu...

1.700.000₫

Ví nam - 587012PET

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Xanh coban Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2,5cm Thiết kế : Gồm 2 ngăn chính đựng điện thoại, giấy tờ,... ...

1.350.000₫

Ví nam 997144LEA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu cafe Kích thước : (C - N - D) 10cm x 13cm x 3cm Thiết kế : Gồm 2 ngăn chính đựng điện thoại, giấy tờ,... ...

1.800.000₫

Ví nam G997220CUO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Nâu Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2cm Thiết kế: 2 ngăn chính, 4 ngăn phụ, 8 ngăn để thẻ ...

1.800.000₫

Ví kẹp tiền G907034MAR

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước(D x R x C) : 11cm x 0,5cm x 7,5cm Thiết kế : Gồm 1 ngăn chính Kẹp bằng kim loại cao cấp Chất...

990.000₫

Ví nam G587612NER

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Màu đen Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2cm Thiết kế: 2 ngăn chính, 13 ngăn thẻ, 2 ngăn phụ, 1 ngăn lưới...

1.400.000₫

VÍ NAM G587620BRO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu sẫm Kích thước : (C - N - D) 9,5cm x 12cm x 2cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 8 ngăn đựng thẻ, 4 ngăn phụ ...

1.400.000₫

Ví nam G587644TMO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen nâu Kích thước : (C - N - D) 10cm x 12,5cm x 3cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 7 ngăn đựng thẻ ...

1.500.000₫

Ví nam 917038TMO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu cafe Kích thước : (C - N - D) 13,5cm x 10cm x 2cm Thiết kế : 2 ngăn chính đựng tài liệu giấy tờ, 4 ngăn phụ...

1.600.000₫

Ví da nam - 907349BRO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước : (C - N - D) 14cm x 10cm x 2cm Thiết kế sản phẩm : 2 ngăn chính, 2 ngăn phụ, 18 ngăn thẻ ...

1.250.000₫

Ví da nam - 908037BRO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Nâu cafe Kích thước : 9.5cm x 13.5cm x 2cm Thiết kế : Ví dáng đứng ...

1.700.000₫

Ví da nam - 908037BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc: Đen Kích thước : (C - N - D) 13,5cm x 9,5cm x 2cm Thiết kế : Ví dáng đứng ...

1.700.000₫

Ví nam - 917165BLA

Gianni Conti

Ví nam với thiết kế dáng đứng, mỏng. Kích thước : (C - N - D) 12cm x 9,5cm x 2,5cm Thiết kế: 1 ngăn chính, 2 ngăn lưới, 3 ngăn phụ, 1 ngăn khóa, 7 ngăn thẻ Chất liệu: Da...

1.250.000₫

Ví nam - 917165TAN

Gianni Conti

Ví nam với thiết kế dáng đứng, mỏng gọn. Kích thước : (C - N - D) 12cm x 9,5cm x 2cm Thiết kế: 1 ngăn chính , 2 ngăn phụ, 1 ngăn khóa, 2 ngăn lưới, 7 ngăn thẻ Chất...

1.250.000₫

Ví nam G917220COG

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu vàng Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2cm Thiết kế : Gồm 2 ngăn chính và 8 ngăn đựng thẻ, 4 ngăn nhỏ...

1.600.000₫

Ví da nam - 917075TAN

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước : 9.5cm x 11.5cm x 2.5cm Thiết kế : 3 ngăn chính, 3 ngăn phụ, 9 ngăn thẻ. Chất liệu : Da thật. Thương hiệu : Gianni Conti - Italy Sản phẩm có chứng nhận...

1.350.000₫

Ví da nam - 907039BRO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước : (C - N - D) 10cm x 13cm x 3cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 3 ngăn phụ, 4 ngăn thẻ, 2 ngăn lưới,...

1.600.000₫

Ví da nam - 907024BRO

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu Kích thước : (C - N - D) 10cm x 13cm x 2cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 2 ngăn phụ, 14 ngăn thẻ, 1 ngăn lưới,...

1.600.000₫

Ví da nam - 907010BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : (C - N - D) 9cm x 11,5cm x 2cm Thiết kế : Có 2 ngăn chính, 12 ngăn đựng thẻ ...

1.350.000₫

Ví da nam - 587144LEA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Nâu vàng Kích thước : 12,5cm x 9,5cm x 1,5cm Thiết kế : 2 ngăn chính, 8 ngăn đựng thẻ ...

1.350.000₫

Ví da nam - 587144BLA

Gianni Conti

Đặc điểm sản phẩm Màu sắc : Đen Kích thước : (C - N - D) 10cm x 12,5cm x 3cm Thiết kế : Gồm 2 ngăn chính đựng điện thoại, giấy tờ,... ...

1.350.000₫